Elegant, klassisk og digitalt

Siden opprettelsen i 1821 har Opplysningsvesenets fond forvaltet eiendom tilknyttet Norges prestegårder. I dag forvalter de eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. I samarbeid med Manyone har vi utviklet deres nye oversiktlige og elegante hjemmeside.


Opplysningsvesenets fond // Partner: Manyone OSL // Se nettsiden

Ovf front

Stor og oversiktlig menyvisning på desktop. Responsivt design på ulike enheter.

Ovf meny
Ovf hover

Custom søk og filtrering, her tilpasset til nettbrett.

Ovf filter

Accordion på FAQ

Ovf accordion