Digital oppgradering for kjempe i logistikkbransjen

Wallenius Wilhelmsen er et markedsledende logistikkselskap med forgreininger i hele verden.


Wallenius Wilhelmsen // Partner: Designit // Se nettsiden

WW hero high Q

Tett samarbeid med Designit

I dette prosjektet har vi samarbeidet tett med Designit fra første stund. Vi kom tidlig inn og kunne bidra med teknologisk rådgivning. Deretter itererte vi kontinuerlig sammen med designerne og kunden for å komme frem til den beste løsningen.


I perioder opp mot lansering satt vår frontend-utvikler hos Designit slik at designer og utvikler kunne sitte side om side og jobbe seg frem til de beste løsningene. Dette sikret god kommunikasjonsflyt og en felles forståelse av hva som skulle leveres til enhver tid.

EUKOR Mirrat Keeen

Global multisite

Med datterselskaper i Sør-Korea, Australia og USA hadde Wallenius Wilhelmsen bruk for et design og oppsett som kunne tilpasses på tvers av flere nettsteder. Men utgangspunkt i walleniuswilhelmsen.com har vi satt opp en global multisite som leverer nettsider for datterselskapene Mirrat (Australia), EUKOR (Sør-Korea) og Keen Transport (USA). Et slikt oppsett muliggjør effektive leveranser og en gjennomgående look, samtidig som man enkelt kan tilpasse sidene til den grafiske profilen til de ulike selskapene.

WW schedules app high Q

Unik kartapplikasjon

Wallenius Wilhelmsen tilbyr fraktalternativer og ruter som går på kryss og tvers av kloden. De hadde behov for en enkel måte å tydeliggjøre disse rutene for sine kunder. Sammen med Designit lagde vi en spesialutviklet kartapplikasjon for å gjøre disse komplekse rutetabellene mer tilgjengelig for selskapets kunder.